přesvědčíme vás nejen cenou...

Grafické služby DTP

Naše služby DTP provádíme na počítačích iMac v grafických programech Adobe Creativ Suite a QuarkXpress. Mezi naše hlavní služby patří zhotovení tiskových podkladů podle představy zákazníka nebo případně dle námi vytvořeného grafického návrhu.

Dále provádíme předtiskovou kontrolu a přípravu dodaných dat, aby byla bezproblémově zpracovatelná jak na našich zařízeních tak i v případě nutnosti na zařízeních v jiných tiskárnách. K dalším službám z této oblasti patří skenování dodaných předloh, jejich barevné korekce, retuše, montáže a případná vektorizace. Vektorizace znamená, že původně bitmapový obraz, nebo obraz z dodané předlohy převedeme (překreslíme) pro různé účely do vektorového formátu.

Ceny skenování bez následných úprav od 3,- Kč za 1 čb sken a 5,- Kč za 1 barevný sken. Ceny se odvíjejí od stavu předlohy a náročnosti manipulace s ní.

Ceny ostatních grafických prací se řídí hodinovou sazbou 400,- Kč a jejich celkovou cenu stanovíme na základě konkrétní poptávky.