přesvědčíme vás nejen cenou...

Jak připravit data?

Rozměry

Maximální velikost potištěné plochy

  • při tisku archů je maximální potištěná plocha 314 x 470 mm
  • při tisku brožur s vazbou V1
    • při vazbě v knihárně 314 x 470 mm
    • při vazbě s využitím finišeru našeho stroje - 308 x 452 mm

Uvedené údaje jsou brány včetně spadů, pasovacích znaků, ořezových značek či barevných škál. 
Z těchto údajů je potřeba vycházet při stanovení rozměrů tiskoviny a tvorbě dokumentu, protože vše co leží mimo shora uvedené rozměry se nevytiskne.

Kvalita

Pro dosažení vysoké kvality výsledné tiskoviny je zapotřebí zasílat soubory PDF způsobilé k tisku. Tzn. aby obsahovaly korektní písmové fonty a veškerá grafika měla při velikosti použité v dokumentu minimální rozlišení 300 dpi.

Tiskoviny, které mají obraz až do kraje čistého formátu, musejí být opatřeny spady. Spad je obraz přesahující min. o 3 mm čistý formát (formát po ořezu). Dělá se pro to, aby vlivem nepřesností operací,  které následují po tisku, nevznikly po ořezu na okrajích výsledné tiskoviny nepotištěné okraje.